Kindercoach praktijk De Twee Uilen

Maak je je zorgen om je kind omdat het gepest wordt, depressief is omdat het niet kan meekomen op school, of juist hoogbegaafd is en zich daardoor onbegrepen voelt? Slaapt je kind slecht, heeft het hoofdpijn of buikpijn zonder medische reden? Is je kind zijn of haar zelfvertrouwen kwijtgeraakt? Vertoont je kind gedrag waar het zelf of de omgeving last van heeft, zoals angstig gedrag, of is het juist steeds zomaar boos? Dan kan ik als kindercoach jou en je kind mogelijk goed ondersteunen.

Kindercoachpraktijk De Twee Uilen in Leiden is geschikt voor kinderen tussen 5 en 15 jaar die een steuntje in de rug nodig hebben. Kindercoaching is in principe kortdurend. Je kind ontdekt op een speelse en creatieve manier zijn of haar kracht. Ik ga uit van de mogelijkheden die er zijn en kijk wat er nodig is, zodat je kind zich verder kan ontwikkelen. Wanneer je als ouder (even) niet meer weet hoe je je kind kunt ondersteunen help ik jou/jullie en je kind graag, zodat je met vertrouwen samen met je kind verder kunt.

Ik begeleid graag liefdevol en met geduld kinderen die een moeilijke periode doormaken door verlies of scheiding. Ervaring leert dat kinderen het meestal fijn vinden om naar de coachpraktijk te komen. Ontdekken wat je allemaal wel kunt, kan leuk zijn…

Naast kindercoach ben ik ook leerbegeleider volgens de methodiek van treen je breen. Ook hierbij is het kind uitgangspunt en werk ik met het TOL-model. Ik heb gemerkt dat beide expertises elkaar aanvullen en dat kinderen hier baat bij hebben.

even voorstellen

Ik ben Dineke Ploeger en woon in Leiden op loopafstand van het Centraal Station. De kinder-coach-praktijk ‘De Twee Uilen’ is bij mij aan huis. Ik heb zeer ruime ervaring in het werken met kinderen. Voor veel hulpvragen kun je bij mij terecht. Extra kennis en vaardigheden heb ik voor kinderen die hoog-gevoelig zijn, faalangst hebben, gepest worden of door een andere reden zich onzeker voelen. Ik heb veel ervaring met kinderen die (voor hun gevoel) plotseling in een andere situatie terecht zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld door echtscheiding, of een verlies. Mijn kracht is dat ik goed kan aanvoelen en onderzoeken wat een kind nodig heeft, waar de behoeftes liggen. Vanuit het perspectief van het kind bekijk ik wat het nodig heeft om zich verder te ontwikkelen zodat het kind op een fijne(re) manier weer verder kan. Ouders of andere opvoeders betrek ik graag actief bij dit proces.

Ik kom uit het noorden van het land. Ik ben geboren in Friesland en opgegroeid in de stad Groningen. Voor mijn eerste baan ben ik in Leiden komen wonen en daar niet meer weggegaan. Ik ben moeder van een zoon die inmiddels volwassen is. Ik heb onder andere met kinderen gewerkt in een ziekenhuis, op scholen, in de kinderopvang en in de Vrouwen-Opvang. In het verleden heb ik de opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk gedaan. Dit is een voorloper van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, later aangevuld met de opleiding HBO-Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Tijdens mijn werk heb ik aanvullende trainingen en cursussen gevolgd. Het coachen van kinderen vormt in mijn werkervaring een rode draad. In 2015 heb ik besloten de post-HBO opleiding kindercoach bij BGL te volgen, omdat ik heel graag een eigen praktijk wilde starten om kinderen te begeleiden.

Mijn werkwijze

klik op een onderdeel voor meer informatie.

Kind centraal

Gelijkwaardig

Creatief

Oudergesprekken

Kind centraal

Bij het coachen ga ik uit van de hulpvraag van het kind. Dit kan hetzelfde zijn als het probleem dat de ouders ervaren maar dat hoeft niet. In de oudergesprekken is er ruimte om de verschillende kanten van wat er speelt te belichten. Als het kind in zijn of haar eigen bewoordingen kan vertellen wat het probleem is en waar het graag hulp bij wil, helpt dit bij de motivatie om er wat aan te doen.

Gelijkwaardig

Ik onderzoek samen met het kind wat de hulpvraag is en wat er nodig is om weer op een fijne(re) manier verder te kunnen. Mijn kracht is dat ik goed kan luisteren, veel geduld heb en goed kan aanvoelen wat er nodig is vanuit het perspectief van het kind, zodat het zich verder kan ontwikkelen. Soms is er één probleem en soms zijn er meerdere hulpvragen. In overleg begin ik met wat voor het kind het belangrijkste is.

Creatief

Ik ben creatief van aard. Dit geldt zowel voor mijn denken als ook voor mijn praktisch handelen. Mijn werkwijze omvat vaak een creatieve insteek. Dit kan variëren van tekenen, schilderen tot het maken van een gevoelensstok of een herinneringskoffer, of nog iets anders…. Het gaat hierbij om ondersteuning van het kind.

Oudergesprekken

Aan gesprekken met ouders of andere opvoeders hecht ik veel waarde. Het is fijn voor het kind wanneer de coaching goed is afgestemd met de ouders en eventueel de school. Wij leren van alles aan onze kinderen, ik denk dat wij ook veel van onze kinderen kunnen leren. Het kan als een verrijking worden ervaren hoe wij als ouder een krachtbron voor onze kinderen kunnen zijn.

Voor jou

Ben je tussen de 5 en 15 jaar ongeveer en kun je wel een luisterend oor, een steun(tje) gebruiken? Zou je wel eens bij iemand willen zijn die echt naar jou luistert? En samen onderzoeken en eraan werken wat er nodig is voor jou? Dan help ik je graag in de coach-praktijk De Twee Uilen.

Misschien ben je gauw bang, of juist zomaar boos, of zit je in een verdrietige periode omdat je ouders zijn gescheiden of is er iemand ziek of dood gegaan waar je veel van houdt, of nog iets heel anders. Misschien gaat het op school wel zoals je helemaal niet wilt, of zou je zo graag een vriend of vriendin willen…

Je kunt altijd een keer contact opnemen als je daar oud genoeg voor bent. Of als je jonger bent, een keertje langs komen met je ouders of een van je ouders. Dan bekijken we of deze plek voor jou geschikt is en je je hier prettig voelt. Daarna kun je altijd nog beslissen of je ermee door wilt gaan. Ik vertel dan ook meer van wat je hier allemaal kunt doen. Misschien vind je het spannend om te komen, dat is niet gek, maar heel normaal. De meeste mensen en kinderen hebben wel eens een periode dat ze het moeilijk hebben. Als je zo dapper bent om de keus te maken om daar wat aan te doen, misschien door hier te komen, heb je de eerste stap al gezet… Het is mogelijk dat een aantal afspraken al voldoende zijn. Ook is het mogelijk dat je na een tijd weer een poosje terug komt, als je daar behoefte aan hebt. En als het nodig is, blijf je een poosje langer komen, dat merken we vanzelf.

Voor ouders

Als ouder willen we het beste voor onze kinderen, maar soms weet je (even) niet hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Dat te erkennen kan al veel ruimte geven. Een kind heeft vaak meer kracht en kwaliteiten dan het zelf weet en aan de omgeving laat zien. Daar gaan we hier, op diverse manieren mee aan de slag. Ik ga niet uit van onmogelijkheden, maar onderzoek samen met jullie als ouders en het kind de mogelijkheden, met als intentie dat het kind met jou als ouder/opvoeder op een fijne(re) manier verder kan. Indien wenselijk wordt er, in overleg, contact gelegd met school of andere instanties.

Na aanmelding stuur ik een intake-formulier toe per mail. Het is fijn als een paar dagen voor het intakegesprek het ingevulde formulier per mail is teruggestuurd. Ik onderzoek samen met jou/jullie wat de hulpvraag is in het intakegesprek. In de coaching-sessies begin ik met wat voor je kind het meest belangrijk is. Erkenning van de belevingswereld van het kind staat hierbij centraal.

Wanneer een kind zich gezien en gehoord voelt, ontstaat er een basis om die vaardigheden te leren, zich eigen te maken, waardoor het sterker weer verder kan. Nieuw gedrag of anders met je gevoel omgaan zal geoefend worden, thuis en/of in de klas en andere plaatsen waar het kind is. In de evaluatiegesprekken wordt aandacht besteed aan hoe je als ouder je kind hierin kunt ondersteunen. Ik begeleid ook graag liefdevol en met geduld kinderen die een verlies hebben meegemaakt van een dierbare. In principe is coaching kortdurend. Na ongeveer 5 sessies vindt er een evaluatiegesprek plaats. Ervaring leert dat het zich meestal wel wijst wanneer begeleiding niet meer nodig is. Dat is niet altijd van te voren te zeggen. Neem gerust vrijblijvend en kosteloos contact op om te informeren wat de mogelijkheden zijn.

tarieven

Leerbegeleiding

Naast kindercoach ben ik leerbegeleider, volgens de methodiek van Treen je Breen. Ik heb hiervoor de module Treen je Breen Proces Leerbegeleider gevolgd. De focus ligt hierbij op de cognitieve balans. Wat is sociaal, emotioneel en fysiek nodig om de cognitieve balans te vinden? Ik kijk hierbij naar het individuele leerproces van het kind. Ik begeleid het hierbij in zijn/haar ontwikkeling. We gaan op zoek naar hoe het kind/jongere inzicht verkrijgt in de leerstof en vervolgens hoe het zich de stof eigen kan maken. Leren leren op je eigen manier. Geschikt voor kinderen en jongeren die vastlopen met leren, en daar graag meer grip op willen krijgen, en daardoor meer zelfvertrouwen ontwikkelen.

contact

Dineke Ploeger
Kindercoach praktijk De Twee Uilen
Jennerstraat 16,
2316DD Leiden
tel.: 0623007205
Mail:info@detweeuilen.nl